G03 Màn hình LED đặt tại ngã 6 Lý Thái Tổ – tp. Bắc Ninh

.