G06 – Màn hình led 2 mặt lối vào kdt Times City và Park Hill – hà Nội

.