5. LED VTV – 43 NGUYỄN CHÍ THANH

Địa điểm Cổng trường quay ngoài trời – ĐTHVN – 43 Nguyễn Chí

Thanh

Đặc điểm vị trí Tầm nhìn vừa, lưu lượng người ra vào lớn
Thời gian phát 6:00 – 23:00 hàng ngày (17 tiếng) – Tự động phát hẹn giờ
Tần suất 8 phút/ lần

~ 120spots/ngày – 3.600 spots/tháng

Kích thước màn 6mC x 10mN x 1 mặt = 60m2
Đơn giá ( 1h/ngày/tháng) 8000$ /tháng (chưa bao gồm 10%VAT)
.