14. BIỂN LED SẢNH ĐẾN NHÀ GA T1 – NỘI BÀI

THÔNG TIN VỊ TRÍ

Địa điểm 06 biển led 1 mặt sảnh Đến nhà ga T1 – SB Nội Bài
Đặc điểm vị trí Tầm nhìn vừa, lưu lượng người ra vào lớn
Thời gian phát 7:00 – 11 hàng ngày (16 tiếng) – Tự động phát hẹn giờ
Tần suất 8 phút/ lần

~ 120spots/ngày – 3.600 spots/tháng

Kích thước màn •18m2 ( 6 biển led )
Đơn giá ( 1h/ngày/tháng) 1500$ /tháng (chưa bao gồm 10%VAT)
.