45. TCT – Hộp đèn khu vực căn tin chờ – Phú Yên

 • VỊ TRÍ: Hộp đèn Căn tin chờ bay
 • * Kích thước: Hộp đèn kích thước 1m x 1.5m,
 • 01 trụ ốp 02 hộp.
 • *Số lượng: 12 hộp
 • *Đặc điểm vị trí: Hộp đèn khu vực căn tin
 • trong sân bay Đông Tác, Phú Yên
 • * Mô tả: Hộp đèn 1 mặt, Hình ảnh bạt KTS
 • 1440 DPI
 • *Chiếu sáng: bóng Led Modul bên trong
 • *Lưu lượng: 100.000 lượt/ngày
 • * Giá thuê : 29.25tr
.