27. ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ – HỒ SINH THÁI, TP QUY NHƠN

  • VỊ TRÍ: Đường Đức Thọ Hồ Sinh Thái Tp Quy  Nhơn
  • *Kích thước: 2m x 3m x 2 mặt
  • *Số lượng: 10 hộp
  • *Tầm nhìn tốt: 500 m
  • *Đặc điểm vị trí: Hộp đèn dọc đường Lê Đức Thọ, khu  vực hồ sinh thái, nơi tập rung nhà hàng, quan bar lớn  của Tp Quy Nhơn.
  • * Mô tả: Hộp đèn chân trụ, Hình ảnh bạt KTS 1440  DPI
  • *Lưu lượng: 500.000 lượt/ngày
  • * Gía thuê : 8.125.000/1 hộp/1 tháng
.