26. HỘP ĐÈN ĐƯỜNG XUÂN DIỆU – TP QUY NHƠN

  • VỊ TRÍ: Đường Xuân Diệu Tp Quy Nhơn
  • *Kích thước: 1.5m x 2m x 2 mặt
  • *Số lượng: 30 hộp
  • *Tầm nhìn tốt: 500 m
  • *Đặc điểm vị trí: Hộp đèn dọc đường Xuân Diệu Quy Nhơ  tuyến đường biển nơi tập trung nhà hàng, khách sạn lớn của  thành phố.
  • * Mô tả: Hộp đèn chân trụ, Hình ảnh bạt KTS 1440 DPI
  • *Lưu lượng: 300.000 lượt/ngày
  • * Tình trạng: Vị trí 1 đến 10 – Đã khách hàng Hết
  • hạn 25/04/2020
  • Vị trí 20 đến 30 Chưa khách hàng
.