2. PANO TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH, TP ĐÔNG HÀ

VỊ TRÍ: Pano Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh, TP.Đông

Hà, Quảng Trị

*Kích thước: 5m x 10m x 02 mặt

*Tầm nhìn tốt: 600m

*Đặc điểm vị trí: Vị trí trung tâm văn hoá Tp Đông Hà,

vị trí trung tâm bậc nhất thành phố.

*Mô tả: Pano khung sườn sắt – chân trụ

*Chiếu sáng:

*Lưu lượng: 300.000 lượt/ngày

* Giá thuê : 178.750.000 (đ)/tháng.

.