24. CHỢ QUÂN CHẤN – TP QUY NHƠN

  • VỊ TRÍ: Chợ Quân Trấn TP Quy Nhơn
  • *Kích thước: 4m x 8m x 1 mặt
  • *Số lượng: 7 pano
  • *Tầm nhìn tốt: 400m
  • *Đặc điểm vị trí: Chợ Quân Trấn thuộc phường Lý  Thường Kiệt, phường trung tâm Tp Quy Nhơn. Nơi tập  trung đông dân cư, cơ quan hành chính của Tp.
  • * Mô tả: Pano ốp tường, Hình ảnh bạt KTS 1440 DPI
  • *Chiếu sáng: 4 bộ đèn/ 01 pano
  • *Lưu lượng: 200.000 lượt/ngày
  • * Tình trạng: Đã có khách hàng Hết hạn 26/11/2019
.