42. TKS – Hộp đèn trước khu kiểm soát – Phú Yên

  • VỊ TRÍ: Hộp đèn trước khu kiểm soát
  • *Kích thước: 1.5m x 3.5m x 01 mặt
  • *Số lượng: 02 hộp
  • *Đặc điểm vị trí: Hộp đèn khu vực kiểm soát
  • trong sân bay Đông Tác, Phú Yên
  • *Mô tả: Hộp đèn 2 mặt, Hình ảnh bạt KTS  1440 DPI
  • *Chiếu sáng: bóng Led Modul bên trong
  • *Lưu lượng: 100.000 lượt/ngày
  • *Giá thuê : 97.5tr / tháng
.