40. Pano tại nhà để xe sân bay Tuy Hòa – Phú Yên

  • VỊ TRÍ: Pano tại nhà để xe sân bay Tuy Hòa
  • *Kích thước: 8m x 20m x 02 mặt
  • *Số lượng: 01 pano
  • *Tầm nhìn tốt: 600 m
  • *Đặc điểm vị trí: pano tầm lớn tại nhà để xe
  • sân bay Đông Tác, Phú Yên
  • * Mô tả: Pano 1 mặt, Hình ảnh bạt KTS 1440
  • DPI
  • *Lưu lượng: 100.000 lượt/ngày
  • *Giá thuê : 178.7tr / tháng
.